งานโรงแรมอัพเดทล่าสุด
Other Job Qualifications (คุณสมบัติอื่นๆ)คุณสมบัติ -ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป -สัญชาติ ไทย (Thai National only) -มีทักษะด้านภาษาอักฤษเป็นอย่างดี พูด ฟัง อ่าน เขียน -มีประสบการณ์ในการบริหารงานโรงแรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง -มีความสามารถในการวางแผน การฏิบัติงาน ประเมินผลและแก้ปัญหาได้อย่างดี ทำงานร่วมเป็นทีมได้เป็นอย่างดี -มีประสบการณ์ด้านการตลาด จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ -มีความสามารถด้านการติดต่อประสานงานกับต่างองค์กรณ์ได้เป็นอย่างดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ---------- Job Details (รายละเอียดงาน)ขอบเขตงาน -ดูแลบริหารจัดการทั่วไป ภายในโรงแรม วางแผน ดำเนินการ พร้อมทั้งประเมินผลการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัท - สามารถชี้แนะ ให้คำปรึกษากับทีมได้ในการวางแผน การปฏิบัติงาน การประเมินผลและการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน -สามารถติดต่อประสานงานกับองค์กรอื่รที่มีความจำเป็นต่อการบริหารงาน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ศูนย์รวมงานโรงแรม หางานโรงแรม งานโรงแรมประเทศไทย อัพเดททุกวัน ลงประกาศฟรี! สมัครกันได้เลย
ศูนย์รวมงานโรงแรม หางานโรงแรม งานโรงแรมประเทศไทย อัพเดททุกวัน ลงประกาศฟรี! สนใจติดต่อโฆษณา ติดต่อ Line id: @guruonlineclub