งานโรงแรมอัพเดทล่าสุด
Other Job Qualifications (คุณสมบัติอื่นๆ)1. ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 55 ปี 2. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานโรงแรม อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป 3. มีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้ดี 4. สามารถทำงานเชิงกลยุทธ์และวางแผนระยะยาวได้ 5. มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการสูง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความเป็นผู้นำสูง 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถรับสภาวะความกดดันในการทำงานได้ดี 7. รักษาซึ่งมาตรฐาน การบริการลูกค้า และควบคุมค่าใช้จ่ายภายในโรงแรม 8. ทักษะที่ดีใน MS-Word, MS-Excel, Power Point ---------- Job Details (รายละเอียดงาน)1. วางแผนการบริหารจัดการงานส่วนโรงแรมให้ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย 2. บริหารงานบุคคลและการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน จัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบให้ทำงานตามแผนกสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน 3. บริหารงานงานภายในองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และพร้อมทั้งดำเนินงานตามนโยบายขององค์กรให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 4. มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี 5. มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และความกระตือรือร้นในการทำงาน 6. บริหารพนักงานทุกแผนกในโรงแรม 7. ดูแลรับผิดชอบเรื่องต่างๆ ภายในโรงแรม 8. ทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งเอาไว้ 9. บริหารงบประมาณและรายได้ในแต่ละเดือน
ศูนย์รวมงานโรงแรม หางานโรงแรม งานโรงแรมประเทศไทย อัพเดททุกวัน ลงประกาศฟรี! สมัครกันได้เลย
ศูนย์รวมงานโรงแรม หางานโรงแรม งานโรงแรมประเทศไทย อัพเดททุกวัน ลงประกาศฟรี! สนใจติดต่อโฆษณา ติดต่อ Line id: @guruonlineclub