งานโรงแรมอัพเดทล่าสุด
Other Job Qualifications (คุณสมบัติอื่นๆ)1.ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี 2.มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานโรงแรม อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานในส่วนฝ่ายขาย การตลาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ 3.มีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้ดี 4.มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี 5.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความเป็นผู้นำสูง ---------- Job Details (รายละเอียดงาน)1. วางแผนการบริหารจัดการงานส่วนโรงแรมให้ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย 2. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน จัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบให้ทำงานตามแผนกสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน 3. บริหารงานงานภายในโรงแรมให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 4. มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี 5. มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และความกระตือรือร้นในการทำงาน 6. บริหารพนักงานทุกแผนกในโรงแรม 7. ดูแลรับผิดชอบเรื่องต่างๆ ภายในโรงแรม 8. บริหารงบประมาณและรายได้ในแต่ละเดือน
ศูนย์รวมงานโรงแรม หางานโรงแรม งานโรงแรมประเทศไทย อัพเดททุกวัน ลงประกาศฟรี! สมัครกันได้เลย
ศูนย์รวมงานโรงแรม หางานโรงแรม งานโรงแรมประเทศไทย อัพเดททุกวัน ลงประกาศฟรี! สนใจติดต่อโฆษณา ติดต่อ Line id: @guruonlineclub